NOVÁ WEB STRÁNKA   

   Ďakujem všetkým za vytrvalosť, podporu a prejavenú dôveru ako poslancovi MČ. Vzhľadom na reálny stav v zastupiteľstve sú moje možnosti obmedzené. Chcel by som zdôrazniť, že to čo bolo deklarované v rámci programu www.ondruska.sk, je pre mňa záväzné. Presadzujem ciele a základnú filozofiu zdravého sedliackeho rozumu a skúšam krok za krokom  inovovať politickú kultúru vo Vajnoroch. V prípade akýchkoľvek námetov, pripomienok a návrhov ma prosím kontaktujte. Naďalej chcem byť Vašou predĺženou rukou. Občania neváhajte a informujte ma o Vašich problémoch a starostiach, aby som v boji za naše lepšie Vajnory mal určitú spätnú väzbu aj motiváciu k ďalším krokom.


Voľby 2014 budúcnosť po 2019

    Aj s odstupom času ma motivuje ako dopadli voľby do miestneho zastupiteľstva 15.11.2014. Ľudia ukázali, že majú silu, vôľu a vážny záujem formovať trendy v našej obci. Podarilo sa po dlhom čase vajnorskému zastupiteľstvu vstreknúť do žíl novú krv. Dnes už sa dá konštatovať, že to malo priaznivý vplyv na rozvoj Vajnor. Napriek tomu moja súčasná pozícia je limitovaný postojom ostatných poslancov v MZ a ich evidentnému sklonu rešpektovať súčasný negatívny trend v niektorých oblastiach vývoja obce pod taktovkou starostu J.M. Od roku 2014 som sa nepresvedčil, že sa v našej obci rozhoduje vždy čestne a v striktnom záujme všeobecného blaha obyvateľov Vajnor.  Zvrátiť tento trend môže len výraznejšia zmena vo vedení obce  prostredníctvom Vášho hlasovania v najbližších voľbách 2018


Prečo poli tika za Vajnory?

          Lebo mi záleží na budúcnosti Vajnor, kde som žil a naďalej chcem spokojne žiť. Rozhodol som sa využiť príležitosť i podporu priateľov v podobe mojej kandidatúry. Vytrvale bojujem v snahe pozitívne ovplyvniť súčasný trend vo verejnom dianí. Nechcem, aby sme ako ovce museli kráčať dobou, kde klamstvá,  polopravdy a zahmlievanie sú normálne akceptovateľným trendom, kde morálka a slušnosť nemá miesto. Nechcem sa prizerať tomu, že sa hovorí "A", ale zatají "B“. Chcem aby ľudia mali vo veciach jasno a dostali možnosť vidieť veci v reálnom svetle so všetkými kladmi aj zápormi. Nech sú pravdivo pomenované príčiny a dôsledky s cieľom hľadať vyvážený kompromis. Aby názor občanov nebol neustále manipulovaný a živený propagandou hlavne v záujme jednotlivcov a vybraných skupín alebo uspokojenia osobného ega spoliehajúc sa na to,  že väčšina nemá čas a potrebu pozrieť sa pod povrch. Záleží mi na tom, aby sme budovali Vajnory, na ktoré budeme právom hrdí, kde budú mať miesto aj podstatné detaily tvoriace jedinečnosť vytvorených hodnôt. Prajem si aby, investície, na ktoré sme si všetci požičali a ktoré musíme splácať, neboli prostriedkom manipulovania verejnej mienky, ale aby prispeli k úžitku a radosti všetkých obyvateľov našej mestskej časti. S Vašou podporou je pozitívna zmena zaručená.  


 

Vyhlásenie:

Nie som inak ako spoločným programom viazaný na akúkoľvek skupinu ľudí!

Prakticky ako poslanec sa snažím spolupracovať so starostom a poslancami v zastupiteľstve, s cieľom naplnenia mojich priorít!

Na prvom mieste vždy budú záujmy Vajnor.

 

Grafické znázornenie :