09.10.2015
 

Výzva MZ - Kauza "BILLA" pri kruháči oproti Vajnorii

Materiály na 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

 
05 Júla o 11:34
 
Podklady ku komisii Školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré sa koná dňa 8.6.2015 (pondelok) o 16,00 h:
 
Program:
V prílohe je link na záverečný účet a Správu o hospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Bruderovej:
2. Informácia o prístavbe a vybavení budovy Materskej školy
3. Informácia o rozdelení Základnej školy s materskou školou na dva samostatné subjekty
4. Zdôvodnenie hlasovania Per rolam z apríla 2015
5. Informácia o jednorázových príspevkoch
6. Rôzne
7. Záver
 
05 Júla o 11:34
 
Materiály zasadnutie Komisie kultúry, športu, a zahraničných vzťahov, ktoré sa konalo vo štvrtok 28.5.2015 o 17.00 h
 
Program: 
1. Zahájenie
2. Záverečný účet MČ Bratislava – Vajnory (nájdete ho na  https://www.vajnory.sk/uploaded/file/ucet/2014_N%C3%A1vrh_Z%C3%9A_zverejnenie.pdf   program 9
3. Informácia o programovom a organizačnom zabezpečení Vajnorských dožiniek 2015
4. Informácia o hlasovaní a výbere filmov v rámci Letného Open air Kina (doplnenie do KL 2015)
5. Informácia o Dennom letnom tábore 6.-10.7.2015 (organizátor Klub rodičov a priateľov futbalu vo Vajnoroch)
6. Rôzne
7. Záver
 
 
06 Apríla o 13:48
 
 
05 Apríla o 17:20
 
 
 
27 Marca o 00:22
 
 
23 Februára o 23:41
 

Uznesenia MZ z roku 2015

 
15 Februára o 19:10
 
 
 
15 Februára o 15:02
 
 
 
01 Februára o 20:12
 

Vážení občania, ako som sľúbil zverejňovať dokumenty, dávam do pozornosti materiály pre jednanie do komisií a návrh rozpočtu. Ku mne sa dostali len materiály z dvoch komisií, ktorých som členom, keďže do ostatných som sa neproloboval :( . Ak máte dáke pripomienky, návrhy, postrehy, budem rád. Materiály boli k dispozícii len pár dní dopredu :( . Pré prácu poslanca je v takýchto prípadoch veľmi ťažké kvalifikovane reagovať, keďže je málo času na spracovanie, a prípadné diskusie s dotknutými osobami, alebo organizáciami. Komisie zasadajú zajtra 2.2.2015.

 
 
 
 
10 December o 23:10
 

Aktuality aj zo zastupiteľstva

7 December o 23:40
 
Tak ako sa očakávalo, miestny urad pochopil, že zverejňovanie je dobré :) . A aj na základe mojich podnetov sa rozhodol informácie zverejňovať na obecnej stránke. Na základe toho tu budem zverejňovať  len materiály, ktoré nebudú dostupné inde. 
 
 
4 December o 14:34
 
    Rozhodol som sa zverejňovať všetky dôležité dokumenty, týkajúce sa práce poslanca. Zaviazal som sa voči občanom, že budem v maximálnej možnej miere podporovať transparentnosť úradu a iniciovať komunikáciu s občanmi. Do pozície poslanca som sa prebojoval ako jediný kandidát mimo tábora skupiny p. starostu, za čo úprimne ďakujem všetkým, čo ma podporili. Nebojím sa prijať túto zodpovednosť, ale na druhej strane si uvedomujem, že to bude náročná úloha. Preto prosím všetkých aktívnych občanov, ktorí majú záujem podieľať sa so mnou na boji za lepšie Vajnory, aby priložili ruku k dielu. Zverejním všetky materiály, ktoré budem mať k dispozícii a tak bude možné na ne reagovať včas, ešte pred schválením. Nie všetky uznesenia sa týkajú všetkých, preto je potrebné k nim pristupovať veľmi subjektívne z hľadiska jednotlivcov a objektívne v záujme všeobecného blaha "Vajnorákov". Ďakujem za spoluprácu, každý podnet či nápad.